Wereld Bloeddonordag

Wat is dat, de Wereld Bloeddonordag?

Op 14 juni brengen we bloeddonatie onder de aandacht met de Wereld Bloeddonnordag. Deze dag werd in 2004 officieel door de VN in het leven geroepen. Het doel was om het donorschap van bloed, plasma en bloedplaatjes te belichten. Uit cijfers van het Rode Kruis-Vlaanderen, blijkt namelijk dat 1 op 5 Vlamingen geen bloed durft geven. Ze zijn angstig of niet voldoende geïnformeerd over de verschillende opties. In dit artikel vertellen we jou hier meer over en waarom je jezelf net wél zou moeten opgeven voor het donorschap.

Quote bloeddonatie

De geschiedenis van bloeddonatie

Volgens het Rode Kruis-Vlaanderen kwam Karl Landsteiner in 1900 tot een cruciale ontdekking: het ABO-bloedgroepensysteem. Dit kwam aan het licht door zijn onderzoek naar bloedtransfusies. Hij begreep dat het bloed van verschillende mensen niet altijd compatibel is. De slaagkansen van transfusies gingen vanaf dat moment in een stroomversnelling. In 1930 kreeg Landsteiner dan ook de Nobelprijs voor Geneeskunde. Ter ere van hem, besloot de VN in 2004 om de Wereld Bloeddonordag op zijn verjaardag, 14 juni, te plaatsen.

Doorheen de tijd werd de techniek van Landsteiner steeds geoptimaliseerd. Zo ontdekten Karl Landsteiner en Alexander Solomon Wiener in 1940 het antigeen Rh (D). In dit nieuwe agglutinogeen werd de verklaring gevonden voor de tot dan onopgehelderde complicaties tijdens bloedtransfusies. In de loop van de tweede helft van de 19e eeuw optimaliseerde men het proces stapsgewijs. De specifieke behoeften van patiënten aan bepaalde bloedonderdelen kwamen hierdoor beter in beeld.

Vandaag de dag staan de analyses volledig op punt: afgenomen bloedstalen worden onderzocht en elke mogelijke afwijking kan op deze manier worden achterhaald. De gezondheidsrisico’s voor zowel de donor als de ontvanger worden makkelijk in kaart gebracht. De huidige technologie verzekert ons dus dat we veilig bloed kunnen doneren!

Quote bloeddonatie

Bloed geven, doet leven

Wist je dat het lichaam van een gezonde, volwassen persoon 4 à 6 liter bloed bedraagt? Het is dus volkomen veilig om te doneren! Bovendien komen we allemaal op een bepaald punt in ons leven wel in aanraking met de nood aan een bloedtransfusie. Dit kan via vrienden of familie zijn, of jouw eigen noodzaak. Denk maar aan een ongeval, een operatie of ziekte.

Vraag je je af of jouw donatie het verschil kan maken? Geen twijfel mogelijk! Elke bloedgroep is namelijk cruciaal, want donoren zijn niet allemaal compatibel. Je bloedgroep bepaalt aan wie je kan doneren, maar ook waarvoor je in aanmerking komt: bloed, plasma of bloedplaatjes:

  • De donatie van bloed is belangrijk in veel gevallen. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met bloedarmoede of met een ernstige bloeding, bijvoorbeeld na een zwaar ongeval.
  • Plasma is de zogezegde gele vloeistof. Deze bestaat voor 91,5% uit water en voor 8,5% uit opgeloste stoffen zoals eiwitten, suikers, vetten, zouten, hormonen en vitaminen. Deze zijn belangrijk voor het bloedstollingsproces en de afweer tegen micro-organismen. Men gebruikt plasma dan ook voor patiënten die ernstige stollingsstoornissen hebben, pasgeboren baby’s met ernstige geelzucht of voor de aanmaak van medicatie.
  • Bloedplaatjes zijn de kleinste cellen in je bloed. Ze zorgen er onder andere voor dat het bloed stolt als dat nodig is. Men gebruikt deze veelal voor patiënten met leukemie of kankerpatiënten die chemotherapie krijgen.

Indien je twijfelt over bloeddonatie, dan kun je op de website van het Rode Kruis-Vlaanderen een donorzelftest afleggen. Deze test vertelt je wat je kan doneren en hoe vaak je dit kan doen.

Quote bloeddonatie

Vandaag

op gesprek...

Morgen een nieuwe uitdaging. Zo snel kan het gaan bij buro Medical.
Wanneer kom jij langs?